Nieuws

Per 1 januari 2015 gaan wij verder onder de naam BosnakBender. De adresgegevens blijven vooralsnog ongewijzigd. U kunt de oude contactgegevens blijven gebruiken.

Conflicten in organisaties van professionals

In organisaties, waar professionals samenwerken – zoals in een ziekenhuis of andere zorginstelling, huisartsenpraktijk, advocaten- of accountants-kantoor – zijn meningsverschillen en conflicten onvermijdelijk, zowel op het zakelijke vlak en bestuurlijk niveau als in de persoonlijke sfeer van de samenwerking.

Bovendien is de werkdruk binnen veel professionele organisaties in de afgelopen jaren aanzienlijk vergroot door allerlei ontwikkelingen (zoals fusies, toegenomen concurrentie, veranderde financiële structuur, targets, verhoogde vakinhoudelijke kwaliteit met steeds verdergaande specialismen en last but not least de steeds meer eisende cliënt/patiënt).
Hoe nu om te gaan met al deze grote en kleine problemen, die betrokkenen veel tijd en negatieve energie kosten, waardoor hun productiviteit en werkplezier afnemen en die bovendien vaak leiden tot ernstig verstoorde onderlinge werkverhoudingen?

Het inschakelen van derden blijkt hiervoor veelal noodzakelijk.